Dobrodošli na spletni strani, kjer lahko dobite potrebne podatke v zvezi z zdravstveno higienskim režimom v enoti vrtca pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci.

Marjan Kosi

moderator spletne strani

marjan.kosi1@guest.arnes.si

 

Z zdravstveno higienskim režimom skrbimo za čisto, zdravo in varno bivalno okolje. V vrtcu so pogoji za širjenje bolezni zelo dobri, saj je na sorazmerno majhnem prostoru veliko število otrok. Širjenje nalezljivih bolezni obvladujemo z ustreznimi higienskimi ukrepi ter upoštevamo veljavne zakonske predpise in priporočila strokovnih institucij.

Za zagotavljane varnega okolja v vrtcu je potrebno upoštevanje Pravilnika o varstvu otrok v vzgojno-varstveni enoti vrtec pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci tako s strani zaposlenih kot tudi s strani staršev in obiskovalcev. Pravila (povzetek nekaterih določil pravilnika) lahko najdete v publikaciji na str. 11-12.

Upoštevati je potrebno tudi vsa določila glede varstva in zdravja pri delu ter glede požarne varnosti.

 

Aktualna obvestila najdete v levi koloni – objave.